درباره ما

شرکت مهندسی کیفیت گستر ریحان آماده ارائه خدمات زیر می باشد:

1- مشاوره، آموزش و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

2- اخذ گواهی نامه های ایزو برای صنایع مختلف

3- مشاوره و آموزش و تهیه مستندات بر اساس الزامات GMP

4- اعتبارسنجی و احراز کیفیت کلیه دستگاه های داروسازی و ارائه مستندات مربوطه

5-طراحی و اجرای کلین روم ها و انجام فعالیت های مربوط به اعتبارسنجی آنها

6- تهیه انواع مستندات مربوط به صنعت داروسازی: SOP و Batch Record و ...

7- ارزیابی ریسک های کیفی و خطرات بالقوه

8- مشاوره مالی و مالیاتی

9- برنامه نویسی برنامه های کاربردی و راه اندازی شبکه

10- تهیه PQR محصولات مختلف

11- آموزش اصول تضمین کیفیتی در صنعت داروسازی

پروژه ها
سایت های مرتبط